Вила Фретли е удобен крайпътен хотел - мотел - комплекс на главен път Е-83            София – Букурещ и притежава 5 броя двойни и 2 броя семейни бунгала, всичките общо с 20 места, стара реставрирана къща с предназначение за ресторант, открита и закрита градина към ресторанта, заседателна зала и такава за игри. Притежаваме и около 1 декар зелена площ - градина в непосредствена близост до парк и на около километър от язовир "Горни Дъбник", находящи се в село Горни Дъбник, област Плевен.

              Къщата е построена 1932 година и е реставрирана през 2010 година.
              Помещенията са оставени в автентичният им вариант с малки прозорци и гредоред.
              Капацитета за настаняване е 18 – 20 човека за бунгалата, 60 места за ресторанта в къщата ( в отделни помещения) и 100 места в градината.
              За кухнята се грижи готвач и персонал с 30 години професионален опит в българската национална кухня и млад готвач с новаторски рецепти от цял свят.
              Бунгалата са нови, със съвременно оборудване и всичко необходимо за вашия комфорт – баня с тоалетна и топла вода, гардероб, телевизори с ефирна телевизия, климатизация, безплатен паркинг и др. WiFi е достъпен в общите части на комплекса.
              Комплекса е удобен за семейни тържества, фирмени мероприятия ( срещи, тиймбилдинг), туристически групи минаващи по този маршрут, любители на лова и риболова, хора, пътуващи по главен път Е83 и други.

              Разполагаме с многофункционална, оборудвана с мултимедия и озвучаване заседателна зала, подходяща за провеждането на различни мероприятия - семинари, обучения, лекции, срещи, детски партита и др. Капацитета на залата е минимум 20 души, като може да се добавят допълнителни места до 30 души. Цената за наем на залата може да видите в рубриката "Бунгала".
              Част от персонала владее чужди езици и може да комуникира на 6 езика.
              Района предлага туристически забележителности за които може да се информирате подробно на нашият сайт в рубриката  „Туризъм”.

              За по-подробна информация и резервации, моля звънете на следните телефони:

              +359 885 801 435, +359 879 532 602 - г-жа Мериън Белин

               или на следния имейл: fretly@mail.bg

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                                                                   

ПОЛИТИКА ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

               Тази политика за защита на личните данни е предназначена да ви помогне да разберете как събираме, използваме, разкриваме и / или обработваме личните данни, които сте ни предоставили, както и да Ви съдействаме при вземането на информирано решение, преди да ни предоставите на вашите лични данни. Ако по всяко време имате въпроси относно тези правила или други въпроси, свързани с това как можем да управляваме, защитаваме и обработваме вашите лични данни, моля не се колебайте да се свържете с нас.

 

1 ВЪВЕДЕНИЕ В General Data Protection Reglament /GDPR/

 

               1.1 Понятието "Лични данни" е дефинирано в GDPR, като означаваща данни, независимо дали са верни или не, за индивид, който може да бъде идентифициран от тези данни, или от тези данни и друга информация, на която дадена организация има или е вероятно да има достъп. Общите примери за лични данни могат да включват имена, идентификационни номера, информация за контакт и т.н.

               1.2 Ние ще събираме вашите лични данни в съответствие със статуетните изисквания на Закона за защита на личните данни  

  

2 СЪБИРАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

 

               2.1 Предоставянето на вашите личните данни е доброволно. Но ако не предоставите вашите лични данни на нас, Комплекс „Фретли“ може да не е в състояние да предостави услугите, които вие изискате от нас.

               2.2 Комплекс „Фретли“събира лични данни в хода на ежедневните си дейности и събира такива лични данни, само ако е необходимо за една от своите функции или дейности.

               2.3 Законът за защита на личните данни изисква от нас да събираме лични данни за вас, само лично от вас, ако е разумно и практично да се направи това. Някои примери за видовете информация, които можем да събираме от вас са следните:

               • информация за контакти, като имена, адреси, телефонни номера и имейл адреси;

               • уникална информация, като например номер на лична карта или паспорт, ЕГН, осигурителен номер, снимка, предпочитания за контакт и дата на раждане;

               • история на контактите ви с нас;

               • ако кандидатствате за работа, може да поискаме вашата автобиография, както и друга информация, която е посочена във вашата кандидатура или по време на процеса по набиране на персонал. Тези данни могат да включват информация, свързана с историята на вашата трудовата заетост, правото ви на работа и вашите данни от препоръки.

  

3. КАК СЕ СЪБИРАТ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

 

               3.1 Някои примери за това как могат да бъдат събирани вашите лични данни:

               • Регистрирайте данните си на нашия уеб сайт или приложенията, в които сме включени;

               • Когато попълвате поръчки, заявки или заявки за нашите продукти или услуги (по телефона, лично, по пощата, или по електронен път, вкл.и чрез GOOGLE или BOOKING);

               • Когато общувате с нас лично, по електронна поща, по телефона, по пощата или по други начини ;

               • Когато използвате нашите услуги;

               • Когато извършвате определени видове сделки с нас;

               • Когато си взаимодействате с нас по време на промоции, специални събития и т.н.;

               • Участвате в проучвания и други видове изследвания;

               • Ако сте кандидат за работа, когато попълвате формуляри във връзка с процеса на подбор и за целите на оценката ви. Също така може да събираме информация за вас от други източници, където сте ни упълномощили да го направим.

  

4. ЦЕЛИ ЗА СЪБИРАНЕ, ИЗПОЛЗВАНЕ, ОПОВЕСТЯВАНЕ И ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

 

               4.1 Личните данни, които събираме от вас, могат да бъдат събирани, използвани, разкривани и / или обработени за различни цели в зависимост от обстоятелствата, за които може / ще трябва да обработваме вашите лични данни, включително:

               • да комуникираме с вас;

               • да поддържаме и подобряваме на отношенията ни с клиентите;

               • да оценяваме, обработваме и предоставяме продукти, услуги и / или други неща за вас;

               • да администрираме и обработваме всички плащания, свързани с продукти, услуги, предоставени на вас;

               • да установяваме самоличността ви;

               • да отговоряме на вашите запитвания или жалби и да разрешаваме всички въпроси и спорове;

               4.2 За да можем по-гладко да извършваме нашите бизнес операции, може също така да разкриваме личните данни, които сте ни предоставили във връзка с трета страна доставчици на услуги, агенти и / или нашите филиали за една или повече от посочените по-горе цели. Тези трети лица, доставчици на услуги, агенти и / или филиали, ще обработват вашите лични данни или от наше име, или по друг начин, за една или повече от посочените по-горе цели.

  

5 СПЕЦИФИЧНИ ВЪПРОСИ ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ДО ТРЕТИ СТРАНИ

 

               5.1 Ние уважаваме поверителността на личните данни, които сте ни предоставили. Комплекс „Фретли“ не споделя, продава, дава под наем или разпространява каквито и да било лични данни, събрани от лица, компании или групи. Каквато и да е информацията, която събираме, тя ще се използва за собствените цели на Комплекс „Фретли“, както е описано в тази политика на GDPR.

               5.2 За да можем да Ви предоставим широка гама от продукти и услуги, доставчиците на услуги от трети страни, предлагащи също продекти и /или услуги, са ангажирани чрез Комплекс „Фретли“, включително и за следните дейности:

               • Специализирани доставчици на различни съоръжения като монтажници на машини, хладилни, отоплителни, главни ремонтни части, специални услуги, например аварийни ремонти, и др.

               • Професионални консултанти, консултанти и / или външни одитори, счетоводители.

               • Доставчици на храни

               • Трети доставчици на услуги, които предоставят оперативни услуги като телекомуникации, информационни технологии, печат, пощенски услуги, маркетингови промоции и съответните правителствени регулатори, за да спазват всички закони, правила, насоки и правила или схеми, наложени от който и да е държавен орган.

               5.3 Третите страни, на които извършваме дейност, имат право само да използват информацията ви за извършване на услугата, за която са наети. Като част от споразумението ни, от тях ще се изисква да спазват законите и политиките на General Data Protection Reglament /GDPR/, както и да предприемат разумни мерки, за да гарантират сигурността на вашите лични данни.

               5.4 В това отношение няма да разкриваме вашите лични данни на трети лица, без предварително да получим вашето съгласие, което ще ни позволи да го направим. Моля, обърнете внимание, че можем да разкрием личните ви данни на трети страни, без предварително да получим съгласието ви в определени ситуации, включително, без ограничение, само в следните ситуации:

               • случаи, при които разкриването се изисква или разрешава въз основа на приложимите Закони и Регламенти;

               • случаи, при които целта на такова разкриване е само във ваш интерес и ако не може да бъде получено съгласието ви своевременно;

               • случаи, при които разкриването е необходимо за реагиране при извънредна ситуация, която застрашава живота, здравето или безопасността на вас или друг човек около вас;

               • случаи, при които разкриването е необходимо за всяко разследване или производство от органите на МВР, съда, прокуратурата и др;

               • случаи, при които личните данни се разкриват на служител на определена правоохранителна агенция, при представяне на писмено пълномощно, подписано от ръководителя на тази изпълнителна агенция или лице от подобен ранг, удостоверяващ, че личните данни са необходими за целите на функциите или задълженията на служителя при които оповестяването е пред обществена агенция и такова разкриване е необходимо в обществен интерес;

и / или

               • когато такова разкриване без вашето съгласие е разрешено от GDPR или от Закона;

               5.5 Изброените по-горе случаи не са предназначени да бъдат изчерпателни. За повече информация относно изключенията вие може да се запознаете от Закона за защита на данни или GDPR, който е публично достъпен чрез Агенцията за защита на личните данни.

               5.6 Когато разкрием вашите лични данни на трети страни, с вашето съгласие, ние ще изискаме такива трети страни да положат максимални усилия за защита на вашите лични данни.

  

6 ИСКАНЕ ЗА ДОСТЪП И / ИЛИ КОРЕКЦИЯ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

               6.1 Можете да поискате достъп до и / или поправка на личните данни, които са при нас, като изпратите писмено искане до Комплекс „Фретли“.

               6.2 За искане за достъп до лични данни, ние ще ви предоставим съответните лични данни в рамките на тридесет (30) дни от подаването на такова искане.

               6.3 В случаите, когато молбата не може да бъде удовлетворена в рамките на посочения по-горе срок, ние ще ви информираме за разумно най-скорошното време, в което ще отговорим.

               6.4 За искане за коригиране на лични данни ние:

               а) коригираме вашите лични данни възможно най-бързо след като искането е направено, освен ако нямаме основателни причини да не направим това;

и

               б) при спазване на закона, ние ще изпратим коригираните лични данни на всяка друга организация, на която личните данни са били разкрити от Комплекс „Фретли“в рамките на една година преди датата на корекцията, освен ако тази друга организация няма нужда от коригираните лични данни за каквито и да било правни или бизнес цели.

               6.5 Независимо от параграф [6.4 (b)] можем, ако дадете съгласието си, да изпратим коригираните лични данни само до определени организации, на които личните данни са разкрити от нас до една година преди датата на корекцията.

               6.6 В зависимост от обхвата и естеството на работата, необходима за обработване на Вашата заявка за достъп, може да ни се наложи да определим такса за възстановяване на нашите административни разходи. Това ще бъде оценено за всеки отделен случай от нашата"Администрация". Там, където ще бъде наложена такава такса, ние ще ви предоставим писмена оценка на размера на таксата за вашето искане. Моля, обърнете внимание, че ще обработим заявката ви само след като сте се съгласили да платите таксата. В някои случаи можем да изискаме и депозит от вас, преди да обработим заявката за достъп. Вие ще бъдете уведомени кога се изисква депозит, както и за размера на таксата, ако ще има такава.

 

                                                                                                                                 7 ИСКАНЕ ЗА ОТТЕГЛЯНЕ НА СЪГЛАСИЕ

 

               7.1 Можете да оттеглите вашето съгласие за събирането, използването и / или разкриването на вашите лични данни, които са на ваше разположение или под наш контрол, като изпратите писменото си искане до Комплекс „Фретли“.

               7.2 Ние ще обработим Вашето искане [в разумен срок].След такова искане за оттегляне на съгласието, което ще бъде направено, Комплекс „Фретли“няма да събира, използва и / или разкрива вашите лични данни по начина, посочен в молбата ви.

               7.3 Вашият отказ от съгласие обаче може да доведе до определени правни последици, произтичащи от такова оттегляне. В тази връзка, в зависимост от степента на вашето оттегляне на съгласието за обработка на вашите лични данни, това може да означава, че няма да можем да продължим с нашите съществуващи лични отношения с вас.

               7.4 Събирането на вашите лични данни от нас може да бъде задължително или доброволно, в зависимост от целите, за които се събират вашите лични данни. Когато е задължително да ни предоставите личните си данни и вие не успеете или не изберете да ни предоставите такива данни или не се съгласявате с горното или тези правила, няма да можем да ви предоставяме поисканите от вас продукти и / или услуги.

 

8 АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

 

               8.1 Ние ще полагаме разумни усилия, за да гарантираме, че вашите лични данни са точни и пълни, ако ще бъдат използвани от Комплекс „Фретли“за вземане на решение, което ви засяга или разкрива на друга организация. Това обаче означава, че вие също трябва да ни уведомите за всички промени в личните ви данни, които първоначално сте ни предоставили. Ние няма да носим отговорност ако сте предоставили неточни или непълни лични данни, които произтичат от това, че не сте актуализирали своевеременно личните си данни, които първоначално сте ни предоставили.

               8.2 Ние също така ще въведем разумни мерки за сигурност, за да гарантираме, че вашите лични данни са адекватно защитени и осигурени. Ще се предприемат подходящи мерки, за да се предотврати неоторизиран достъп, събиране, използване, разкриване, копиране, модифициране, изтичане, загуба, повреда и / или промяна на вашите лични данни. Въпреки това, не можем да поемем отговорност за неразрешено използване на вашите лични данни от трети страни, които изцяло се дължат на фактори извън нашия контрол.

               8.3 Ние също ще въведем мерки, така че вашите лични данни, които са изплозвани от нас или са били под наш контрол, да бъдат унищожени, веднага щом е разумно да приемем, че

               (а) целта, за която са събрани тези лични данни, вече е отминала и няма нужда от съхраняване на такива лични данни;

и

               б) запазването вече не е необходимо за каквито и да било други правни или бизнес цели.

  

9 ОБЖАЛВАНЕ

              

               9.1 Ако имате някакви оплаквания относно начина, по който обработваме вашите лични данни или как се съобразяваме с Закона за защита на данни или GDPR, ние Ви приканваме да се свържете с нас чрез жалба или оплакване.

               9.2 Ние със сигурност ще се стремим да се справим с всякакви оплаквания, които може да имате бързо и справедливо.

  

10 АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

 

               10.1 Като част от нашите усилия да гарантираме, че правилно управляваме, защитаваме и обработваме вашите лични данни, от време на време ще правим преглед на нашите политики, процедури и процеси.

               10.2 Ние си запазваме правото да изменяме условията на тази политика за защита на личните данни по наше усмотрение. Всяка изменена Политика за защита на личните данни ще бъде публикувана на нашия уеб сайт и може да бъде разгледана на www.villafretly.com

               10.3 Понякога Ви препоръчваме да посещавате горепосочения уебсайт периодично, за да сте сигурни, че сте добре информирани за последните ни политики във връзка със защитата на личните данни.

 


1

Бунгала

Бунгалата се намират във вътрешната част на двора с което осигуряваме пълна тишина и изолиране от автомобилния поток.

Повече »

1

Ресторант

За ресторанта се грижи готвач с 30 години стаж в национална българска кухня и млад готвач с новаторски рецепти от цял свят.

Повече »

3

Туризъм

Как можете да прекарате времето си при нас? В околностите на Вила Фретли има много възможности за туризъм, риболов и други забавления.

Повече »